INVERTER ENTRADE

Peso N/A
POTENZA

3.6 kW, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, 6 kW, 10 kW, 16 kW, 20 kW

ON/OFF GRID

OFF GRID, ON GRID

MONO/TRI FASE

MONOFASE, TRIFASE

HIBRIDO

NO, SI